top of page

Избор на образователна система и диплома за средно образование в чужбина:

Каква е разликата между програмите?

При избора на държава, език на обучение и училище за средно образование в чужбина, важна роля играе и системата на обучение и съответната диплома при завършване. Всяка от държавите в Европа има своя система за средно образование, съобразена с политиките и образователните традиции.

 

Швейцария прави изключение от това правило до известна степен, тъй като в много от международните колежи там се предлага обучение по различни програми за средно образование, както и на различни езици, в рамките на едно и също училище.

В някои училища за средно образование в Германия се преподава и на английски език, по програмата International Baccalaureate.

По-долу може да прочетете особеностите на различните системи за средно образование в чужбина, които предлагат училищата, представлявани в България от Summerly.

 

 

 

IB - International Baccalaureate Diploma Programme

 

International Baccalaureate Diploma Programme е създадена като международно призната система за средно образование през 1968г. в Женева, след дългогодишни дискусии и проучвания. Целта й е да дава на младежите международно призната квалификация за кандидатсване в университет, подходяща за мобилното поколение, деца на родители, които пътуват по света. Не на последно място, тази програма има за цел да е независима от различните държавни политики. International Baccalaureate дипломата за средно образование е призната, дори в последните години предпочитана от най-добрите университети по света.

 

Обучението се предлага на английски, френски или испански език.

В програмата International Baccalaureate учениците изучават 6 предмета, избрани от различни групи предмети, заедно с 3 задължителни компонента: Теория на познанието, Разширено есе (4000 думи по оригинален проект на ученика) и Творчество, действие и служба.  Тези три задължителни компонента са основни във философията на IB програмата за средно образование. Благодарение на тях, децата се учат да мислят самостоятелно и критично, да изграждат и защитават собствено мнение и позиции, да дискутират различни теми с учителите и съучениците си. Целта на програмата е да създаде не просто добри ученици, а завършени личности, със социални умения, артистична култура и не на последно място социално ангажирани млади хора. В края на курса си на обучение децата участват в обществено полезни дейности и инициативи от социален, екологичен или друг характер.

 

IB програмата включва обучение по чужди езици, математика, природни и хуманитарни науки.

Предметите са обединени в шест групи. Децата избират по един предмет от всяка група, като три от тях трябва да бъдат взети на високо ниво (състоящо се от 240 учебни часа) и три - на стандартно (150 учебни часа).

 

Група 1:

(първи език) Това е или първият език на ученика или официалният език в училището.

Група 2:

(втори език) Може да се изучва от начално, средно и напреднало ниво, като обикновено изборът е доста голям, в зависимост от конкретното училище.

Група 3:

Наука за човека в обществото: история, икономика, информационни технологии и др.

Група 4:

Природни науки: биология, химия, физика, природни системи и др.

Група 5:

Математика, математически методи, висша математика и др.

Група 6:

Художествени науки и изборни дисциплини (театрално или визуално изкуство, компютърни науки или някой от предметите от Група 1 до 4).

 

Курсът за придобиване на IB диплома за завършено средно образование е с продължителност от 2 години – двете последни години на гимназиално обучение. Ние препоръчваме да се започне с една подготвителна година Pre-IB, предлагана в училищата. Тази наша препоръка се основава на нуждата от време за адаптация на всеки ученик. 

 

Системата за оценяване на програмата е една от най-добрите в света, като предотвратява т.нар. девалвация на оценките. Оценяването завършва с изпити по предметите в края на втората година от обучението, като има вътрешно и външно оценяване. То става с точкова система, като максималния брой точки е 45 (43 максимални точки за получават от учебните предмети и до 3 точки от успеха по трите задължителни компонента).

Този факт позволява на най-добрите университети в света да направят точно разграничение между добрите ученици, много добрите и изключителните такива.

 

По тази програма за средно образование преподават следните училища:

 

 

Немска образователна система за средно образование – Gymnasium – Abitur

 

Германия е синоним на качество. Това твърдение е особено вярно и за немското образование. То гарантира практически познания в допълнение към солидна теоретична основа. Това е образование, което преди всичко предоставя шанс за стартиране на кариера чрез стажове и работа в индустриална среда. Немското висше образование е безплатно и е за най-добре подготвените младежи.

 

Немската образователниа система за средно образование за подготовка за висше образование е Gymnasium. Тя предоставя диплома за завършено средно образование след полагане на матура. Т.нар. Abitur, като дава възможност на младежите да продължат образованието в университет.

При немската образователна система за средно образование учениците могат да избират между 3 типа учебни програми: хуманитарни и социални науки, математика и естествени науки, музика и чужди езици. Всяко училище предлага една или две от тези програми, като децата посочват минимум 2 интензивни и 7 до 10 стандартни курса (предмети) на обучение.

Предметите, включени в програмата се различават в отделните училища, но обикновено включват до 2 чужди езика, математика, информатика/компютърни науки, физика, химия, биология, география, изкуства, музика, история, философия, социални науки. 

Немското средно образование Abitur  е сред най-добрите в света.

 

По тази програма за средно образование преподават следните училища:

 

 

 

A Levels – Националната образователна програма за средно образование на Англия и Уелс

 

Британската система за средно образование A Levels датира от 1951г. Системата е претърпяла няколко реформи от тогава, като най-значителните са въведени през 2000г. и 2015г. 

Системата на средно образование във Велиобритания се дели на две части, всяка по две години на обучение: GCSE (General Certificate of Secondary Education) и А Levels.

 

А Levels дипломата се предхожда от т. Нар. GCSE (General Certificate of Secondary Education) – 14-16 години. GCSE ниво на обучение покрива първите две години от гимназиалното обучение. В края на втората година младежите полагат държавни изпити и получават диплома за средно образование GCSE. На този етап те могат да напуснат училище или да продължат обучението си в A Levels, за да получат диплома за средно образование, съответно подходяща за кандидатстване в университет. 
 

AS и A-Levels – 16-18 години

През последните две години на средното образование учениците във Великобритания се обучават в профилираните програми AS и A-нива. Учениците учат от 4 до максимум 6 модулa стриктно профилирани, избрани от тях предмети. През първата година държат изпит и получават т.нар. AS ниво.  През последната година на обучение, получават A Level диплома, която им позволява кандидатстване в университет.

Тази модулна система и малкия брой предмети позволява стриктно профилиране на учениците – те могат да се насочат например към математика и изобщо да не изучават литература или други предмети през целия горен курс на обучение.

 

Оценяването варира от A (най-висока) до E (най-ниска) оценка, като през последните години за А Levels е въведена А* оценка, като най-висока. Тя е въведена през 2008г. под натиска на топ университетите в света, поради силната девалвация на оценките и невъзможността да се разграничат добрите от изключителните ученици.

 

По тази програма за средно образование преподават следните училища:

 

 

Швейцарска образователна система за средно образование

 

Швейцарските училища - интернати са световно известни със своите високи стандарти и качество на дредното образование.

Повечето частни училища в Швейцария предлагат голямо разнообразие от възможности за своите възпитаници, които варират от подготовка за кандидатстване в университет в различни държави, преподаване на различни езици и различни образователни системи, до подкрепа за TOEFL изпити и други.  Някои топ швейцарски частни училища дават специална подкрепа за деца с когнитивни увреждания и имат специални програми за трудни тийнейджъри.

 

Много от най-престижните училища в Швейцария предлагат обучение по немксата, американската или друга образователна система, в зависимост от желанията и талантите на децата.

 

Като цяло Швейцария има децентрализирана образователна система, като академичната програма се определя от съответния кантон, в това число и езика на преподаване. Системата за средно образование в Швейцария е двуезична. Преподава се на френски и английски език, като в частните колежи се преподава и на немски.  Диплома, се получава след успешно полагане на зрелостни изпити. 

 

По тази програма за средно образование преподават следните училища:

Селекция на Summerly

Селекция от внимателно избрани частни бординг (пансионатни) училища в Англия, Германия, Швейцария и Испания. 

SOTOGRANDE
SCHOOL, Испания
St. Gilgen School,
Австрия
SCHULE BIRKLEHOF, 
Германия
INSTITUT AUF DEM ROSENBERG,
Швейцария
bottom of page