top of page

Защита на личните данни на Summerly

Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy Notice)

Информация за нас:
“Съмърли интернешънъл лърнинг ЕООД” (Summerly International Learning) е бутикова агенция, образователен консултант за средно образование и езикови програми в чужбина за деца от 7 до 17 годишна възраст.

Информация за контакти със Съмърли Интернешънъл Лърнинг относно защита на личните данни:
Съмърли Интернешънъл Лърнинг ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 202239549

Електронна поща: info@summerlylearning.com

Интернет страница: www.summerlylearning.com

Политиката за защита на личните данни на клиентите ни и техните деца описва как ние в Съмърли Интернешънъл Лърнинг събираме, обработваме, ползваме и съхраняваме всяка информация, предоставена от Вас, както и правата Ви по отношение на Вашите данни.

Какви данни събираме?

За да предоставяме висококачествените услуги на Съмърли Интернешънъл Лърнинг, ние трябва да обработим информация за Вас и да я комуникираме с избраните от Вас образователни институции в Европа и или/агенции за превоз и самолетни билети и застрахователни компании.

Какви лични данни може да поискаме от Вас и да обработваме зависи от услугите на Съмърли Интернешънъл Лърнинг, които желаете да ползвате. Обработваме следните категории данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR):
• предоставени от Вас данни за идентификация и контакт с Вас и/или вашето дете, като име, телефон, адрес на електронна поща, пощенски адрес
• предоставена от Вас информация за образователната история и интереси на Вашето дете, демографска информация и други данни, които ни предоставяте във връзка с ползването (или интереса към) на услугите на Съмърли Интернешънъл Лърнинг
• данни, генерирани от нас в процеса на предоставяне на услугите или в преддоговорни отношения, като информация за Ваши договори, плащания и история на взаимодействието със Съмърли Интернешънъл Лърнинг, включително електронна поща, информация за заявките Ви и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.

Как използваме личните Ви данни?
Сигурността на данните, които сте ни поверили, е водеща за нас. Ние прилагаме подходящи технически и организационни средства, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация. Ние обработваме личните Ви данни за:
• за сключване или изпълнение на договор с Вас за ползване на наши услуги, включително за отговаряне на Ваши запитвания

• предоставяне на специализирана консултация и съдействие в областта на образованието и езиковото обучение в чужбина;

• обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
• изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;
• участия в събития;
• за предоставяне на съвети, информация, новини и актуализации за различни образователни възможности и уведомяване за наши продукти, услуги и социални и благотворителни инициативи, ако сте дали съгласие за това или, за деца под 16 години, ако техен родител или настойник е дал съгласие за това
• за изпълнение на наши законови задължения
• за наши административни цели и цели за осигуряване на качеството на предлаганите услуги

Съмърли Интернешънъл Лърнинг извършва трансфер на вашите данни към администратори, установени в държави-членки на ЕС и трети държави, с цел изпълнение на сключен договор и предоставяне на съответната услуга на клиентите ни, за което те са надлежно уведомени. Съмърли Интернешънъл Лърнинг предприема всички разумни мерки да гарантира, че тези администратори осигуряват адекватно ниво на защита и са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на предаваните лични данни, доколкото е възможно предвид обстоятелствата.

Регистрация и записване:
Ако желаете да ползвате/да получите достъп до наши услуги, ние ще Ви помолим да попълните регистрационна бланка/договор. В рамките на регистрацията събираме лични данни както за Вас, така и за Вашето дете, необходими за оформянето и изпълнението на договорните и преддоговорните отношения (напр. име и фамилия, дата на раждане, имейл адрес, ако е приложимо, данни за образователна история и предпочитания за бъдещо обучение както и, ако е приложимо, допълнителни данни на доброволна основа.

Използване на наши интернет сайтове и регистрационни форми от деца
Ние събираме лични данни на лица под 16-годишна възраст само с изричното съгласие на техен родител или настойник, с цел предоставяне на услугите ни.

Доставчици на услуги, които използваме:
Възлагаме на външни доставчици на услуги задачи като куриерски, тур операторски, застрахователни, преводачески и образователни услуги, поддръжка на оборудване, системи, софтуер и хостинг на данни. Всички доставчици на услуги са задължени да запазват поверителност и да съблюдават законовите разпоредби.

Срок на съхранение на личните данни:
Ние ще запазваме информацията, съдържаща Ваши лични данни, само за периода необходим да се изпълнят целите, описани в тази политика за защита на личните данни. Във всички останали случаи изтриваме Вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (напр. съхранение на договори и фактури според нормативно регламентираните срокове в данъчното, трудовото и търговското законодателство).

Сигурност на личните данни:
Съмърли Интернешънъл Лърнинг взима подходящи правни, организационни и технически мерки за защита на Вашата лична информация, в съответствие с приложимия Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни. Когато ползваме доставчик на услуга – трето лице, този доставчик се подбира внимателно и от него се изисква да използва подходящи мерки за защита на поверителността и сигурността на личните данни.

Достъп:
Вие имате право да получите достъп до личните Ви данни, които сте ни предоставили. Може да поискате от Съмърли Интернешънъл Лърнинг информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД; да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД; да възразите пред Съмърли Интернешънъл Лърнинг по всяко време срещу обработването на личните Ви данни и да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им е основано на Вашето съгласие. Можете да се свържете с нас писмено, на посочената информация за контакт, с искане да се актуализират, коригират или премахнат Ваши лични данни, които сте ни предоставили.

Промени:
Периодично можем да актуализираме тази Политика за защита на личните данни. Ако промените, които правим, са съществени, можем да публикуваме съобщение относно промените в нашия интернет сайт. Поощряваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за защита на личните данни, за бъдете постоянно информирани за това, как ние помагаме за защитата на личните данни, които събираме.

bottom of page